PEVISA

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma

Lagotto romagnolo -rodun voimassa oleva PEVISA-ohjelma: 

LONKAT: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto sekä astutushetkellä 
voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D. 

SILMÄT: Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai 
PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi muu (vähämerkityksellinen) 
katarakta ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.

JÄLKELÄISMÄÄRÄ: Koiralle rekisteröidään korkeintaan 34 jälkeläistä, viimeinen pentue rekisteröidään kuitenkin 
kokonaisuudessaan. 

Toimikunta merkitsee tiedoksi Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukaisen ulkomaisia uroksia koskevan 
poikkeusluvan: ulkomailla tapahtuvassa astutuksessa, ulkomaiselta urokselta ei vaadita silmätarkastuslausuntoa.

 Ohjelma on voimassa 1.1.2015–31.12.2017.Tiedote koskien lagotto romagnolojen PEVISA-ohjelmaa: 
JTT:n päätös 15.4.2014 (4/2014):

Toimikunta toteaa, että PEVISA-ohjelmaa pitäisi kiristää lonkkaniveldysplasian osalta, koska 
koirat oireilevat tässä rodussa kipeitä lonkkiaan. Rotujärjestöltä edellytetään, että seuraavan 
kerran ohjelmaa jatkettaessa ryhdytään toimenpiteisiin lonkkaniveldysplasiatilanteen parantamiseksi; 
esim. otetaan käyttöön indeksipohjainen vastustaminen tai ainakin suljetaan D-lonkkaiset pois jalostuksesta.