Yhdistelmätarkastus lomake

Yhdistelmien tarkastuspyynnöt tehdään seuraavan linkin kautta. Yhdistelmän tarkastus on voimassa yhden vuoden. Jalostustoimikunta antaa vastauksen tarkastuspyyntöön seuraavan kalenterikuukauden alussa. Jotta tarkastuksesta hyötyy eniten, on yhdistelmän tarkastuspyyntö hyvä tehdä riittävän ajoissa ennen oletettua astutusajankohtaa.

Yhdistelmätarkastuslomake